Vad är grundpriser och säsongspriser?

Priser behövs för att gäster ska kunna hitta dig i datumsökningar – utan pris visas inte ditt boende. 
 

Grundpriser
Grundpriser (tidigare ”standardpriser”) visas automatiskt för de datum som inte omfattas av dina säsongspriser. Det innebär att varje datum har ett pris, vilket gör det mer troligt att resenärerna bokar hos dig.
 

Viktigt: utan priser hamnar annonsen i botten av sökresultaten och exkluderas helt från alla sökningar där datum anges. Ange dina priser så går ditt boende aldrig miste om något.  

 
Säsongspriser 
Använd säsongspriser för att variera dina priser beroende på årstiden. Du kan till exempel höja dem under populära perioder som sommaren, helgdagar eller när speciella lokala evenemang pågår. Sänkta priser för lågsäsongen uppmuntrar gäster att boka under mindre populära perioder.
 
Vi rekommenderar att du anger säsongspriser för de kommande 12–18 månaderna. Lägg till en påminnelse om att ange nya priser runt var sjätte månad.
Var det svar på din fråga?Ja  Nej  

Föreslagna artiklar