Hur beräknas priset för vistelser som är kortare eller längre än en vecka?


Om din kortast tillåtna vistelselängd är kortare än sju nätter måste du ange ett pris per natt. Du kan även ange vecko- och månadspriser för längre vistelser. Detta kan du göra i Priser


Vistelser som är kortare än en vecka

Om en gäst till exempel vill hyra i tre nätter:
  • Om du har angett ett pris per natt räknar systemet ut den totala kostnaden för gästens vistelse baserat på priset per natt gånger tre.
  • Om du ännu inte har angett ett pris per natt delar systemet automatiskt veckopriset med sju för att beräkna priset per natt. Den totala kostnaden för gästens vistelse blir då det automatiskt uträknade priset per natt gånger tre. 
 
Vistelser som är längre än en vecka

Om en gäst till exempel vill hyra i tio nätter:
 
  • Om du endast har angett ett pris per natt räknar systemet ut den totala kostnaden för gästens vistelse baserat på priset per natt gånger tio.
  • Om du ännu inte har angett ett veckopris delar systemet automatiskt veckopriset med sju för att beräkna priset per natt. Den totala kostnaden för gästens vistelse blir då det automatiskt uträknade priset per natt gånger tio.
 
Har du inte angett ett pris per natt än?

Vi rekommenderar att du anger ett pris per natt för att ha maximal kontroll över din prissättning. Gå till°Priser för att göra detta.
 
Var det svar på din fråga?Ja  Nej  

Föreslagna artiklar