Onze richtlijnen voor beoordelingen van eigenaren/managers

TripAdvisor staat toe dat eigenaren of managers van vakantiewoningen een beoordeling schrijven over gasten die hun accommodatie hebben geboekt op TripAdvisor of één van onze vakantiewoningenpartners. Om je beoordeling te accepteren, moet deze voldoen aan de volgende eisen:
 
  • Gezinsvriendelijk: geen vloeken, bedreigingen, bevooroordeelde opmerkingen, haatdragende tekst of andere niet-gezinsvriendelijke inhoud. Geen expliciete beschrijvingen van gewelddadige criminele activiteiten of deelname aan drugsgerelateerde activiteiten. Overlijdensberichten worden afzonderlijk in overweging genomen.

  • Uniek en onafhankelijk: Er mag één beoordeling worden ingediend per boeking. Spreek met andere managementleden of eigenaren van je accommodatie af dat jij degene bent die de beoordeling schrijft.

  • Origineel: Geen geciteerd materiaal van andere bronnen, geen verhalen van horen zeggen en geen materiaal dat elders is gepubliceerd. Hieronder valt ook correspondentie van een gast of van derden.

  • Relevant: Je mag geen beoordelingen plaatsen waarvan de inhoud irrelevant is voor de betreffende gast(en). Geen persoonlijke beledigingen of irrelevante opmerkingen van persoonlijke aard. Beoordelingen door eigenaren moeten gebaseerd zijn op persoonlijke ervaringen van het management of van personeelsleden.

  • Respect voor persoonlijke privacy: er mag geen persoonlijke informatie van iemand in staan, waaronder namen, adressen, telefoonnummers of andere informatie die gebruikt kan worden ter identificatie van een individu.

  • Niet-commercieel: Geen enkele vorm van promotiemateriaal, waaronder URL's die irrelevant zijn voor de bewuste beoordeling. We behouden ons te allen tijde het recht voor URL’s te weigeren.

  • Geschreven volgens standaard e-mailopmaak: Geen HTML-labels, geen tekst die grotendeels in HOOFDLETTERS is geschreven, straattaal, opmaakproblemen, herhaalde tekst of typografische symbolen. Houd er rekening mee dat veel soorten tekst- en paragraaflay-out, waaronder opsommingen, niet in beoordelingen worden weergegeven. Gebruik het juiste alfabet voor de taal waarin je schrijft. Translitereer niet naar een ander alfabet. Machinevertaalde beoordelingen die onleesbaar of onbegrijpelijk zijn, worden niet geaccepteerd. We weigeren beoordelingen die geschreven zijn in twee talen.

Geeft dit voldoende antwoord op je vraag?Ja  Nee  

Aanbevolen artikelen