Våra riktlinjer för omdömen från ägare/uthyrare

TripAdvisor låter ägare eller uthyrare av semesterbostäder skriva omdömen om gäster som bokat deras boende på TripAdvisor eller via en av våra samarbetspartner för semesterbostäder. För att ditt omdöme ska godkännas måste det vara:
 

●     Familjevänligt: Inga svordomar, hot, fördomsfulla kommentarer, uttalanden som präglas av hat eller annat olämpligt innehåll får förekomma. Inga rapporter om kriminell verksamhet eller drogrelaterade aktiviteter får heller förekomma. Omdömen med uppgifter om dödsfall kommer att beaktas från fall till fall.

●     Unikt och oberoende: Vi tillåter endast ett omdöme per bokning. Du ska därför höra dig för med andra i ledningen eller ägaren av boendet för att vara säker på att du är rätt person att besvara omdömet.

●     Ett original: Citat från andra källor, material som publicerats på annat ställe, inklusive andra resesidor, tillåts inte. Det inkluderar korrespondens från en gäst eller annan tredje part.

●     Relevant: Du får inte publicera omdömen med innehåll som inte är relevant för gästen i fråga. Inga personliga förolämpningar eller personliga kommentarer som inte är relevanta. Omdömen från ägare måste baseras på upplevelser från ledningen eller personal.

●     Respektera den personliga integriteten: Svaret får inte innehålla information om någon person. Det avser namn, adress, telefonnummer eller annan information som kan användas för att identifiera personen.

●     Icke-kommersiellt: Inget material för några former av marknadsföring, inklusive webbadresser som inte är relevanta för omdömet i fråga. Vi förbehåller oss rätten att ta bort eventuella webbadresser.

●     Skrivet enligt gällande e-poststandard: Använd inte HTML-taggar eller ett överflöd av versaler, slang, formateringsfel, upprepningar eller typografiska symboler. Tänk på att de flesta text- och styckeformaten, inklusive listor, inte visas i omdömen. Använd korrekt alfabet för det språk du skriver på. Transkribera inte till ett annat alfabet. Vi godkänner inte maskinöversatta omdömen som är oläsbara eller obegripliga. Vi avvisar omdömen skrivna på två språk.
Var det svar på din fråga?Ja  Nej  

Föreslagna artiklar