Hur kommer jag i kontakt med mina gäster?

De sätt du kan kontakta gästerna på beror på vilken typ av objekt du har. 
 

Kostnadsfria objekt

Både gästens och dina kontaktuppgifter är dolda tills gästen har betalat för bokningen. Gästen kan fortfarande kontakta dig via e-post genom ditt objekt eller svara på dina meddelanden. 

Alla meddelanden (före bokningen) och alla betalningar måste behandlas via vår webbplats och uppfylla alla villkor för ditt kostnadsfria objekt och tillåta att gästerna omfattas av Betalningsskyddet.
 
Kontaktuppgifterna är dolda så att alla meddelanden och betalningar behandlas via vår webbplats och därmed uppfyller villkoren för ditt kostnadsfria objekt. Det innebär att gästernas betalningar omfattas av Betalningsskyddet. 

När gästen har betalat för att bekräfta bokningen skickar vi ett e-postmeddelande till gästen där all information bekräftas. När gästen har betalat hela beloppet skickar vi ett e-postmeddelande till denne med ett eller flera av dina telefonnummer – om det skulle vara så att hon eller han undrar något. Gästen ser även den här informationen när denne loggar in för att se bokningen online.  

Du kan se gästens kontaktuppgifter så snart denne har betalat hela beloppet för bokningen. Gå till 
inkorgen, öppna meddelandet i fråga och under Gäster klickar du på Hämta kontaktinformation.

Du kan svara på gästernas meddelanden genom ditt personliga e-postkonto. Klicka helt enkelt på Svara i e-postaviseringen du fått från oss.


 
Årsannonser
 
Eftersom du har betalat hela kostnaden för ditt objekt kan du välja att låta resenärer se ditt telefonnummer i annonsen. Gästen kan skicka e-post till dig via ditt objekt eller genom att svara på ett av meddelandena.

Obs: Betalningar som görs offline omfattas inte av Betalningsskyddet.

Om du använder onlinebokning: När gästen har betalat för att bekräfta bokningen skickar vi ett e-postmeddelande till gästen där all information bekräftas. Det innehåller ett eller fler av dina telefonnummer i fall de skulle ha några frågor. De ser också denna information när de loggar in för att se bokningen online.

Det kan hända att vi kontaktar dig på dina nummer om en gäst har svårt att få tag i dig även om du inte använder onlinebokning.

Du kan se gästens kontaktuppgifter när du vill. Gå till 
Inkorgen, öppna meddelandet i fråga, och underGäster, klickar du på Hämta kontaktinformation

Obs: Det kan hända att vi kontaktar dig på dina nummer så att vi kan skicka viktiga tjänsteuppdateringar till dig.
Var det svar på din fråga?Ja  Nej  

Föreslagna artiklar